Προηγούμενο Επόμενο

Τι είστε;

ΕΜΠΟΡΟΙ

Όσες επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεσα πληρωμές για την δική τους επιχείρηση

Επιπεδα
Merchants

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν πιστωτικές κάρτες για λογαριασμό τρίτων

Επιπεδα
Service -providers (1)

Επιχειρήσεις που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας...

Η innotech εχει βοηθήσει να πιστοποιήθούν, μερικές απο τις μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως Τουρισμός, Πληροφορική, Εμπόριο, Συγκοινωνίες, Δημόσιος Τομέας κ.λ.π

Πόσο κοστίζει η συμμόρφωσή σας με το πρότυπο;

Qualification form