Ο βασικός διαχωρισμός...

Ο βασικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων είναι οι 'Έμποροι" και οι "Πάροχοι Υπηρεσιών". Ως έμποροι (Merchants) ορίζονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αριθμούς πιστωτικών καρτών για τη πώληση δικών τους αγαθών ή υπηρεσιών. Αντίθετα οι πάροχοι υπηρεσιών (Service Providers) ορίζονται επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν πληρωμές με πιστωτικές κάρτες για λογαριασμό τρίτων. Ενδεικτικοί πάροχοι υπηρεσιών είναι το PayPal, η Moneybbokers κ.λ.π.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της innotech θα σας βοηθήσουν να βρείτε σε ποιά απο τις δύο βασικές κατηγορίες ανήκετε.

ΕΜΠΟΡΟΙ

Όσες επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεσα πληρωμές για την δική τους επιχείρηση

ΕΠΙΠΕΔΑ
Merchants

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιχειρήσεις που λαμβάνουν πιστωτικές κάρτες για λογαριασμό τρίτων

ΕΠΙΠΕΔΑ
Service -providers (1)